Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren.
Door verder te surfen op deze website, geeft u ons de toestemming om cookies te plaatsen.

MOS-werking: verkrijgen van de tweede Groene Vlag

 

MOS

 

Wat is MOS?

MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Dit systeem is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de

school milieuvriendelijker te maken.

Via MOS werkt de school aan vele eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar ook aan waarden en attitudes als creativiteit, participatie, verantwoordelijkheid, burgerzin….

MOS is ondertussen uitgegroeid tot een vast onderdeel van onze schoolstructuur.

 

3 MOS-logo's

Het MOS-logo is een drieluik. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert. Het eerste logo kan je pas na een eerste werkjaar behalen. Een logocommissie beoordeelt aan de hand van een logboek de MOS-werking in de school op basis van vijf criteria: een degelijke planning, de betrokkenheid van de leerlingen, de interne en de externe communicatie, de zorg voor continuïteit en de milieuwinst en educatieve winst. Onze school behaalde al in 2008 haar derde en laatste MOS-logo.

 

Bijkomende informatie van het Provinciaal Natuurcentrum

Enkele MOS-percentages voor het basisonderwijs in Limburg:

- Er zijn 525 vestigingen in Limburg

* 112 vestigingen hebben één logo

* 76 vestigingen hebben twee logo’s

* 59 vestigingen hebben drie logo’s

MOS

 

Na MOS-logo 3: de Groene Vlag van Eco-schools!

MOS Vlaanderen reserveert de Groene Vlag voor scholen die het derde logo behaald hebben. Deze scholen moeten dan ook bewijzen dat ze het milieuzorgproces in al zijn facetten en volgens de criteria voor een logo 3-school doorlopen.

Concreet voor onze school betekent dat, dat we als logo 3-school een voorbeeldfunctie hebben en bewust naar buiten treden als een duurzame en milieuvriendelijke school. We moeten bewijzen verder planmatig te werken, verder inspanningen te leveren voor een goede communicatie en participatie en we moeten ervoor zorgen dat milieuzorg structureel is ingepast.

 

Voor onze inzet en inspanningen behaalde onze school in 2011 de Groene Vlag.

Bijkomende informatie van het Provinciaal Natuurcentrum

* 18 Limburgse vestigingen behaalden de Groene Vlag.

 

Het behalen van de Groene Vlag betekende echter niet het einde van onze inspanningen voor het milieu. MOS blijft verder actief in onze school. Directie, leerkrachten, leerlingen en de omgeving zullen zich blijven inspannen voor dit project. We willen immers ieder jaar opnieuw bewijzen dat we die Groene Vlag nog steeds waard zijn!

 

Bijkomende informatie van het Provinciaal Natuurcentrum

* Slechts 3 Limburgse vestigingen hebben een 2de Groene Vlag.

* Eén Limburgse vestiging heeft ‘n 3de Groene Vlag

 

We mogen terecht trots zijn dat binnenkort onze tweede Groene Vlag zal wapperen aan onze schoolpoort.