Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren.
Door verder te surfen op deze website, geeft u ons de toestemming om cookies te plaatsen.

Onze schoolvisie inzake ZORG

Wie staat in voor de zorg van onze kinderen?

Elke klastitularis doet aan eerstelijnszorg binnen de eigen klas. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen trachten de leerkrachten oefeningen te voorzien op niveau van elk kind. Niet alleen tijdens deze specifieke werkvormen krijgen de leerlingen onderwijs op maat, want de dagdagelijkse klaspraktijk is immers doordrongen van allerlei vormen van differentiatie.
Het zorgbeleid is uiteraard niet alleen het werk van de klastitularissen. Binnen onze school is er ook een zorgcel actief die bestaat uit de zorgcoördinator, de GOK-leerkracht, de CLB-medewerkster en de directie.

 

Zorgcoördinatie – Mevr. Hilde Umans

In onze school werd de functie van zorgcoördinator ingevoerd. Deze functie is bedoeld om het zorgbeleid op onze school in kaart te brengen, te coördineren, te ondersteunen en naar een hoger niveau te tillen. Dit proces wordt gestuurd door de directie, begeleid door de zorgcoördinator en heeft tot doel alle leerlingen, de zwakkeren in het bijzonder, maximale kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Dit alles in het licht van de ‘Opdracht van de Katholieke Basisschool’ en het opvoedingsproject van onze school.

 

De zorgcoördinator (zorgcel) werkt op verschillende niveaus: 

  • Zij staat in voor de coördinatie van het zorgbeleid van alle leerkrachten. Zij neemt initiatieven om de zorg binnen de normale klas maximaal te laten renderen. Deze acties situeren zich zowel op remediërend als op preventief vlak.
  • Zij ondersteunt de klasleraar bij het detecteren van kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand. Zij ondersteunt de klasleraar bij het opzetten van zorgbeleid op maat van het kind. Zij hanteert het kindvolgsysteem als hefboom van zorgzaam werk.
  • Het MDO wordt door haar georganiseerd en ze stelt doelgerichte handelingsplannen op punt. Zij zal in het bijzonder de jonge leerkrachten ondersteunen bij het ontwikkelen van een krachtig zorgbeleid op klasniveau.
  • Zij helpt kinderen met extreme problemen door het opzetten van doelgerichte acties. Dit verloopt in samenspraak met de directie, de klasleraar, het CLB, de ouders en eventueel andere externe partners.
  • Bij specifieke problemen waar de hulp van externen nodig is treedt zij op als verbindingspersoon tussen alle betrokkenen.
  • Zij bemiddelt tussen de leerling, de leerkrachten en de ouders wanneer de problemen van de individuele leerling de draagkracht van de school overstijgen. Zij begeleidt de ouders bij verwijzing van een leerling naar het buitengewoon onderwijs en zorgt voor de juiste informatie zodat de nieuwe school kan starten met een aangepast zorgprogramma.
  • De zorgbegeleider oefent zijn functie uit onder toezicht van de directie, in samenspraak met het leerkrachtenteam, het CLB en de ouders.

De zorgcoördinator is werkzaam zowel in de kleuterschool als in de lagere school.

Aan onze school hebben wij een minimale instroom van kinderen uit andere taalmilieus. Toch willen wij hier ook de nodige aandacht aan schenken. Een kind met weinig kennis van het Nederlands kan een achterstand oplopen op onderwijskundig vlak, maar zal ook veel sneller in een sociaal isolement geraken. Omdat alle leerlingen onze zorg waardig zijn, stelde onze school een engagementsverklaring op t.a.v. kinderen uit een ander taalmilieu, met als hoofddoel om het voor deze kinderen een stuk eenvoudiger te maken om te functioneren binnen onze Nederlandstalige school.

Wie aan te spreken in geval van vragen?

De klasleerkracht is het eerste aanspreekpunt van onze school voor de ouders wanneer er zich specifieke problemen voordoen. Daarnaast is onze zorgcoördinator de spilfiguur. Zij is de schakel tussen de ouders, de klasleerkrachten, logopedisten, CLB, .... Sinds enkele schooljaren is juf Hilde Umans de zorgcoördinator van onze school.

Elke dinsdagmorgen van 08.00u tot 08.30u is er tijd voorzien voor de ouders om overleg te plegen met de zorgcoördinator. Telefonisch (011/44 71 18) of via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kan er op voorhand een afspraak gemaakt worden. Langs deze weg kunnen er ook vragen worden gesteld en suggesties geformuleerd.

 

DEZE VISIETEKST DOWNLOADEN ---> Download